Pondelok, 21 Apríl 2014
image image image image
Lyžiarsky výcvik V dňoch 9-14.2.2014 sme uskutočnili lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v zariadení penzión Lucs v stredisku HEĽPA. Denne sme dochádzali do lyžiarského strediska POLOMKA /cca 9km/.
Ilustrácia literárnej ukážky Hodiny literatúry môžu byť pre žiakov tiež zaujímavé. Po prečítaní ukážky a reprodukcii textu môžeme sledovať kreativitu žiakov. Výsledkom ich skupinovej práce je ilustrácia literárnej ukážky.
Súťaž o najkrajšiu nástenku Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil pre žiakov 7. ročníkov základných škôl na Slovensku súťaž „Najkrajšia nástenka s protidrogovou tematikou". Naši siedmaci sa do súťaže aktívne zapojili.
Meteorologické pozorovanie Meteorologické pozorovanie žiakov 7.B triedy.

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

zs_sever01.jpg

Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť . Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.
Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie.
 
Čo dnes varíme? Pozrite si aktuálny jedálny lístok

Interaktívna škola

Internetová žiacka knižka

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.