Rada školy

Rada školy, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.

 

Členovia Rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Delegovaný za

1

Mgr. Jozef Fedor

predseda

za rodičov

2

Mgr. Renáta Hartlová

tajomník

za pedagogických zamestnancov

3

PaedDr. Jozef Pavlikovský

člen

za pedagogických zamestnancov

4

Mária Chomová

člen

za nepedagogických zamestnancov

5

PaedDr. Natália Prihodová

člen

za rodičov

6

Tomáš Wilk

člen

za rodičov

7

Jana Jacková

člen

za rodičov

8

Mgr. Viera Mokáňová

člen

za zriaďovateľa

9

Ing. Dušan Biž

člen

za zriaďovateľa

10

Mgr. Roman Ostrožovič

člen

za zriaďovateľa

11

Miroslav Davala

člen

za zriaďovateľa

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
684943

KTO JE ONLINE

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line