• Úvod
  • Výuka a aktivity
  • Predmetové komisie

Predmetové komisie

PREDMETOVÉ KOMISIE A METODICKÉ ZDRUŽENIA

šk.rok 2019/2020

 

Jazyk a komunikácia ( SJL, NEJ, RUJ, ANJ )

predseda: Mgr. Zuzana Majerská

 

Matematika a práca s informáciami ( MAT, INF )

Človek a príroda ( FYZ, CHE, BIO )

predseda: Mgr. Adriana Bodnárová

 

 

Človek a hodnoty ( NBV, ETV )

Človek a spoločnosť ( OBN, DEJ, GEG )

predseda: Mgr. Peter Hreha

 

 Zdravie a pohyb (TŠV)

predseda: PaedDr. Jozef Pavlikovký

 

Umenie a kultúra ( VYV, HUV)

Človek a svet práce ( THD )

predseda: Mgr. Anna Čižmárová

 

MZ - 1.-4. roč.

predseda:  Mgr. Jarmila Ondrušová

 

MZ - 1.-4. roč. ŠKD

predseda:  Janka Pavlíková

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
684947

KTO JE ONLINE

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line